Pojďme společně řešit, co nás v Hradci Králové trápí,
a to z pohledu:Město Hradec Králové si již brzy nechá zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility.
Ideální možnost na změny.
Sledujte web, pište své návrhy, náměty.

Počítáme s vámi!

VYTVOŘME SPOLEČNĚ MĚSTO S DOBROU ADRESOU!