Městská hromadná doprava zmírňuje negativa automobilismu. Přispívá i ke zdravějšímu a příjemnému městskému prostředí.


Městská hromadná doprava

Historie městské hromadné dopravy (MHD) v Hradci Králové se začala psát 24. října 1928, kdy byly založeny Autodráhy města Hradce Králové a 1. prosince 1928 pak vyjely do ulic města první dva autobusy, které zajišťovaly přepravu cestujících na lince Kukleny – Nádraží – Slezské Předměstí. Zajištění veřejné hromadné dopravy ale město řešilo již na konci 19. století, kdy se objevily první úvahy nad zavedením tramvajové dopravy. Na začátku 20. století pak bylo rozhodnuto o zavedení tramvajové dopravy a proto také již byly na Pražském mostě, který byl otevřen v roce 1910, položeny tramvajové koleje. Tyto koleje měly být součástí tramvajové tratě, která měla vést od nádraží kolem Koruny a dnešními ulicemi U Koruny – Dukelská – Karla IV – Tylovo nábřeží – Pražský most – Mostecká – V Kopečku – Velké a Malé náměstí – Mýtská – Pospíšilova třída, cca do míst dnešního hotelu Alessandria, kde měla být i vybudována vozovna tramvají. S celkovou výstavbou se pak čekalo na dokončení vodní elektrárny Hučák, která měla tuto tramvajovou síť napájet. Ta byla uvedena do provozu roku 1912, ale v roce 1914 začala 1. světová válka a projekt zavedení tramvajové dopravy v Hradci Králové se již nepodařilo dokončit.

Ve 20. letech se opět uvažovalo nad zavedením tramvajové dopravy, ale s ohledem na obtížné hospodářské podmínky poválečných let a na další investice města se nakonec město rozhodlo pro zřízení méně nákladného systému autobusové dopravy. Tento systém se postupně rozvíjel i do okolních obcí a linky Autodrah města Hradce Králové postupně zajišťovaly spojení i do obcí jako Nechanice a Nový Bydžov, Holice nebo Dobruška.

Po 2. světové válce se československá města potýkala s nedostatkem autobusů a pohonných hmot, proto se na přelomu 40. a 50. let vybudovalo v Československu několik trolejbusových systémů, v Hradci Králové nevyjímaje. Zde vyjely první trolejbusy 2. května 1949 na lince č. 2, která podobně jako dnes vedla od hlavního nádraží přes Ulrichovo náměstí a Fortnu na Nový Hradec Králové. Ještě téhož roku byly otevřeny trolejbusové tratě na třídě Karla IV a Dukelské, kolem dnešního Magistrátu města a na Pospíšilově třídě, kolem Stoleté, Cihelny a na třídě SNP. Určitou zajímavostí je, že než byla v 50. letech vybudována nová vozovna DP na Slezském Předměstí, trolejbusy využívaly původní vozovnu Autodrah, která byla ve vnitrobloku v ul. Škroupova. Za tímto účelem byla od Centrálu vybudována manipulační trolejbusová trať ul. Škroupova a po areálu vozovny se trolejbusy pohybovaly na baterie nebo byly taženy traktorem na tyči. Systém trolejbusové dopravy se v 50. letech postupně dále rozvíjel do dalších městských částí Kukleny a Plačice, Malšovice a Slezské Předměstí – Sever. V polovině 60. let pak dosáhla trolejbusová síť v Hradci Králové svého maxima, ale toto období 60. let bylo zároveň ve znamení levné sovětské ropy a systémy trolejbusové dopravy se tak zdály být již překonané. Proto ve většině československých měst, včetně Hradce Králové, došlo k rozhodnutí o postupném zrušení trolejbusové dopravy. Postupně tak byly zrušeny tratě na Gočárově a Pospíšilově třídě a kolem Stoleté. 70. léta ale byla naopak ve znamení strmého zdražování pohonných hmot, takže se na trolejbusovou dopravu opět změnil pohled a trolejbusy tak byly v Hradci Králové nakonec zachovány, byť už ve zredukované podobě. V 90. letech pak došlo naopak k dalšímu rozvoji trolejbusové dopravy, kdy se trolejbusy vrátily na Gočárovu a Pospíšilovu třídu a nově vyjely po II. městském okruhu kolem Fakultní nemocnice.

Město Hradec Králové si uvědomuje, že systém veřejné hromadné dopravy je jeden z pilířů udržitelné městské mobility a proto mu záleží, aby systém veřejné dopravy ve městě byl co nejkvalitnější a sledoval nejmodernější trendy v MHD, které jsou již desítky let aplikovány v západní Evropě a v posledních dvaceti letech i v českých městech. Proto si v loňském roce nechal Magistrát města Hradce Králové zpracovat strategický dokument pro rozvoje veřejné dopravy (SUMF).

Víte že?

Víte že…p rimární funkcí oblouků na Pražském mostě nejsou estetické důvody, ale že se jedná o stožáry pro zavěšení trolejového vedení tramvají?

Víte že… pozvolné vyústění Mýtské ulice před Krajský soud, v podobě, v jaké ji známe dnes, bylo vybudováno za účelem zajištění optimálních podmínek pro vedení tramvajové trati?

Víte že… trolejbusovou dopravu v Hradci Králové zahajovalo 5 francouzko-československých trolejbusů VETRA-ČKD, které již v té době (1949) měly pomocný bateriový pohon, který jim umožňoval jízdu mimo trolejové vedení?

Víte že… původně vedla trolejbusové trať mezi dnešní Dukelskou ulicí a nádražím nikoli po ul. S. K. Neumanna, jako dnes, ale ulicemi Chelčického a Haškova?

Víte že… při rozvoji trolejbusové dopravy v 50. letech se plánovala výstavba trolejbusových tratí i do Věkoš, Pouchova a do Stěžer?

 

Pohlednice s tramvají na Pražském mostě – tramvaj je „přiretušovaná“ autorem pohlednice, ale koleje jsou pravé


AKTUÁLNÍ PROJEKTY