NA POČÁTKU MÁME PROBLÉMY, PROTO JE CHCEME ŘEŠIT

Nedostatek pohybu


V České republice trpí obezitou 71% dospělé populace, patříme k nejobéznějším národům světa. Nedostatek pohybu nevratně poškozuje zdraví každého člověka a má za následek více než 2 400 předčasných úmrtí za rok.

Chci vědět více


Znečištěné ovzdušíV Česku zemře každý rok předčasně devět tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Jakou vinu nesou automobily?


Chci obecně vědět víceBezpečnost na cestách


Nehceme strašit čísly. Na slovo „bezpečnost“ se díváme jinak. Místní mohou většinu cest ujet na kole, nebo ujít pěšky. Proto jako první chceme pamatovat na vytvoření podmínek pro bezpečnou jízdu na kole a bezpečnou chůzi. Vždyť se přeci má podporovat aktivní mobilita a chránit životní prostředí. Nebo jinak! Proč rodiče musí vozit svoje děti na trénink, když nás nevozili?


Chci vědět víceVyužití veřejného prostoru


Největší problém v oblasti mobility je obrovský prostor, který auta ve městě potřebují. Prostor pro příjezd do města, prostor pro parkování uvnitř města, prostor pro auta, který auta zatím nevyužívají – vyhrazený prostor pro “potenciální automobily”. Je ohromující, kolik místa je ve městě vyhrazeno autům a jak jsme neochotní dokonce jen sdílet tento prostor s jinými uživateli a jiným způsobem využití.


Chci vědět více