Veřejná autobusová a železniční doprava tvoří vhodnou a udržitelnou alternativu k osobnímu automobilu při dojíždějí do města. Přispívá i ke zdravějšímu a příjemnému městskému a příměstskému prostředí.


Strategické dopravní investiční akce v našem regionu

Hradec Králové patří mezi významné železniční uzly České republiky, z kterého vychází 5 železničních tratí, ale prim v regionu východních Čechách hraje železniční stanice Pardubice hl. n. nacházející se na I. transitním železničním koridoru. Nicméně i v železniční dopravě se pro město začíná blýskat na lepší časy.

Momentálně se připravuje zdvoukolejnění a modernizace na rychlost 160 km/hod trati na Chlumec n. C. směr Praha a na Týniště n. O. a Choceň směr Morava. Po dokončení této modernizace budou přímé expresy jezdit úsek HK – Praha za 60 min (dnes 1 hod 45 min). Modernizace tratě z HK do Chocně zas nabídne dopravcům novou alternativní atraktivní trasu přes Hradec Králové (místo Pardubic) a lze tak očekávat nová přímá spojení Hradce Králové s významnými městy na Moravě. Začátek modernizace prvních úseků této trati lze přepokládat po roce 2020.

Samozřejmostí je i pokračující příprava na zdvoukolejnění a modernizaci tratě z Hradce Králové do Pardubic a v budoucnu se snad podaří prosadit i zdvoukolejnění a modernizaci tratě z Hradce Králové do Jaroměře. Tento úsek železniční tratě s největší pravděpodobností do budoucna nabyde ještě na dalším významu, pokud budou s kladným výsledkem vyhodnoceny momentálně zpracovávané studie proveditelnosti elektrifikace tratí Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad Úpou a Jaroměř – Náchod – Meziměstí – Broumov. Kromě zkvalitnění samotné příměstské dopravy by naše město získalo i přímé spojení s Krkonošemi, Adršpašsko-teplickými skalami a dalšími turisticky atraktivními regiony Královéhradeckého kraje a po nezbytných úpravách na navazující polské železniční síti by vznikl prostor i pro zavedení přímých regionálních a dálkových vlaků mezi Hradcem Králové a polským Valbřichem a Vratislaví.

Zároveň se momentálně připravuje i optimalizace tratě Týniště nad Orlicí – Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice, jejíž součástí je i její elektrifikace. Účelem této stavby je primárně zajistit dostatečně kapacitní a kvalitní drážní infrastrukturu do Škody Auto ve Kvasinách, ale zároveň umožní i systémovou vozbu přímých regionálních vlaků mezi Hradcem Králové a dynamicky se rozvíjejícím regionem Rychnovska. První etapy této stavby jsou již postupně realizovány a dokončení této stavby v podobě elektrifikace této tratě lze předpokládat kolem roku 2021.

V současné době je zároveň prověřováno i možné vedení vysokorychlostní tratě přes Hradec Králové. Tato trať bude v budoucnu spojovat Prahu s polskou Vratislaví a v rámci vyhledávací studie, která již byla dokončená, byly prověřeny 2 koridory – přes Hradec Králové a Liberec. Zda tato vysokorychlostní trať jednou povede přes Hradec Králové nebo Liberec, o tom se bude teprve rozhodovat, nicméně doufejme, že se prokáže jako nejlepší trasování přes Hradec Králové a naše město bude napojené na nadřazenou evropskou vysokorychlostní železniční síť spojující nejvýznamnější evropské regiony a města. Pro město Hradec Králové je to jedinečná a historická příležitost.


Víte že?

Víte že…na území Královéhradeckého kraje zatím není ani jeden úsek dvoukolejné železniční tratě?

Víte že…v Jaroměři končí elektrifikace tratě od Hradce Králové a dále směrem do Nové Paky, do Trutnova nebo do Náchoda je již nutné jet motorovou trakcí?

Víte že…pokud by byla realizována vysokorychlostní trať z Hradce Králové do Prahy, jízda vlakem v tomto úseku by trvala jen 35min?


AKTUÁLNÍ PROJEKTY