Jízda na kole je efektivní na krátké vzdálenosti, utváří příjemné prostředí, prospívá fyzicky i duševně. Jízdní kolo je chytré využívat!

Aktuální téma
Záchrana cyklověže u hlavního nádražíPěší a cyklistická doprava

Hradec Králové byl v měřítku naší země vždy považován za cyklistické město a často se mu také říkalo „česká Šanghaj“. Přispěl k tomu rovinatý terén, dobré klimatické podmínky, tradice spojená s ohleduplností vůči cyklistům a zejména nadčasově založený radiálně okružní dopravní systém města, jehož silniční okruh a významné radiální komunikace jsou téměř po celém svém obvodu doplněny stezkou pro cyklisty a chodce. Na kole se tak v Hradci jezdí téměř všude a v zásadě každý ho někdy využil. Bohužel i přes některá dobrá opatření a nové úseky stezek Hradec ještě zcela nevyužívá velký potenciál, který cyklistická doprava v našem městě má.

V současné době se na území města nachází více než 80 km cyklistických komunikací. Jedná o stezky nebo cyklopruhy s dopravním značením, doplněné o komunikace pro cyklisty vhodné – tj. s jistou mírou bezpečnosti, omezeným provozem aut, apod. (např. lesní a parkové cesty, koruny hrází,…). Z pohledu dopravního chování využívá kolo k přepravě přibližně 17 % obyvatel Hradce, což je v ČR jedno z nejvyšších čísel. Stejně tak relativně dobře je na tom pěší doprava s 21 %. Vedle každodenního využívání kola se dále nemůže opomenout velmi oblíbená víkendová rekreační cyklistika v městských lesích, v území podél Orlice nebo na stezce do Kuksu.

Zcela přirozeně je tak Hradec členem nejrůznějších organizací, které vidí v pěší a cyklistické dopravě jeden ze základních pilířů městské mobility (např. Asociace měst pro cyklisty, Civinet, CIVITAS Forum Network, Pracovní skupina pro cyklodopravu, apod.). Naše město má přijatou Koncepci rozvoje cyklistické dopravy, která řeší celkový integrovaný přístup k městské dopravě a mobilitě, vlastní generel dopravy či cyklodopravy však chybí. I proto se stále více mluví o městském plánu mobility, o kterém více v jednom z dalších čísel.

Z pohledu rozvoje pěší i cyklistické dopravy má dnes město zájem na větším zapojení těchto druhů dopravy při přepravě obyvatel. Cestou k tomu by mělo být mj. částečné srovnání podmínek s individuální automobilovou dopravou (zejména co se týká městského prostoru), postupné usměrňování osobních automobilů (v centru města) a samozřejmě celkové zkvalitnění samotné pěší i cyklistické infrastruktury. Konkrétně jde o napojení okrajových městských částí na centrum cyklostezkami (Piletice, Rusek, Věkoše, Pouchov, Plačice, Svinary, atd.), propojení stávajícího systému stezek, odstranění matoucích cyklosemaforů, doplnění kvalitních stojanů na celém území města, zavedení nových opatření v centru (např. tzv. cykloobousměrky, cyklopruhy), odstranění rizikových a bariérových míst, opravy špatných povrchů chodníků a stezek, apod.

Více na cyklohradec.cz


Věděli jste, že?


Kolo má v Hradci k dispozici 91 % domácností?

Kolo v HK hodně využívají všechny věkové skupiny nad 17 let?

Nejvíce cyklistů jezdí v Hradci kolem nemocnice, v ul. Hradecká nebo u Zimního stadionu? Např. mezi Hučákem a Zimním stadionem projelo za cca 1,5 měsíce více 40 tisíc cyklistů.

V ulici V Kopečku projde za den téměř 11 000 lidí, projede 300 cyklistů a kolem 3 000 vozidel?

Lidé volí cestu na kole nejvíce z důvodu rychlosti a přirozenosti?


AKTUÁLNÍ PROJEKTY


MÁME ZA SEBOU


K 1. 1. 2019 je na katastru města vybudováno:

Celkový náklad x mil. Kč

x km smíšených komunikací pro pěší a cyklisty

x km cyklistických stezek